HT-hout: uitbannen ‘begassen’ containers

2-6-2020 // EuroForwarding

Het is ontegenzeggelijk waar dat logistiek milieueffecten heeft. Denk alleen maar aan de zware stookolie van de schepen, aan de kerosine van vliegtuigen en de diesel van de vrachtwagens op de weg. Dit zorgt voor een verhoging van de CO2 uitstoot en betekent dus een directe belasting van het milieu. En het is ook waar dat in de wereld van het transport al een heleboel wordt gedaan om deze ‘footprint’ te reduceren. Bijvoorbeeld door het schoner maken van vrachtwagens, en een groter gebruik van walstroom in plaats van scheepsgeneratoren.

Maar soms liggen de milieuvriendelijke oplossingen voor het grijpen, en worden ze toch onvoldoende toegepast. Een goed voorbeeld daarvan is het met gas behandelen van containers. Op dit moment nog een veelvuldig toegepaste methode om de verspreiding van insecten en virussen via containers – heel actueel als we kijken naar de corona-crisis – te voorkomen. 

Overbodig
Euro Forwarding heeft in de afgelopen jaren echter geconcludeerd dat in zeker 70% van de gevallen gas-toepassing in containers volstrekt overbodig is. Sterker nog: wanneer wereldwijd de zogeheten ISPM 15 richtlijn zou worden gevolgd – voor pallets en kratten gebruik maken van HT-hout dat gedurende 30 minuten is verhit bij een temperatuur van minimaal 56 graden Celsius – dan zou het gasgebruik zelfs voor het overgrote deel overbodig zijn. 

Met niet alleen gevolgen voor het milieu. Want er worden bij het uitladen van containers niet voor niets specialisten ingehuurd. Gas mag dan effectief zijn bij het bestrijden van meereizende insecten en virussen, het is in veel gevallen ook (zeer) gevaarlijk voor mensen. Dus zou het structureel veranderen van deze praktijk ook een geweldige winst zijn voor de arbeidsomstandigheden van mensen die met de containers moeten werken. Zowel aan de kant van de belading, als aan de kant waar containers worden gelost.

Processen
Maar waarom gebeurt het dan niet? Dit heeft alles te maken met de gangbare processen op de plekken waar de containers worden gelaten. Veelal in het Verre Oosten, maar ook op andere plekken in de wereld. Daar luidt het standaard proces: in alle gevallen na belading een geladen container ‘begassen’. En de reden dáárvoor is even simpel als doorslaggevend: de mensen die deze containers beladen zijn vaak laag- of ongeletterd. Daarom zie je ook in veel containers gekleurde sticks of stukjes plastic. Deze zijn bedoeld om de beladers te laten weten waar in de container welke goederen moeten komen. Geschreven instructies werken niet, en dus is ook een geschreven instructie over wel of niet ‘begassen’ van een container ineffectief. Maar zou een speciale kleur plastic voor ‘begassen’ misschien al wel een verschil kunnen maken.

Effectiever
Maar ook dat laatste is het paard achter de wagen spannen. Veel effectiever is om internationaal af te spreken dat er alleen nog HT-hout worden gebruikt voor pallets. Dan hoef je in de meeste gevallen helemaal geen gas meer toe te passen. En wordt een dubbelslag gerealiseerd: een verlichting van de milieu footprint, en een belangrijke verbetering van de arbeidsomstandigheden van de betrokken mensen. 

Bovendien: in combinatie met het ‘begassen’ van containers wordt in veel gevallen ook nog eens onbehandeld hout als pallet-materiaal gebruikt. Terwijl de milieuwetgeving in Europa en de Verenigde Staten voorschrijft dat dit hout door de ontvanger van de container niet mag worden hergebruikt, maar als afval moet worden behandeld. Want het logistieke proces weer een stuk duurder maakt. 

Niet moeilijk
Alle reden dus om internationaal in te zetten op het gebruik van HT-hout. En is dat moeilijk om toe te passen in de landen waar containers nu automatisch wordt ‘begast’? Nee, helemaal niet. Want de ene altijd toegepaste methode wordt vervangen door het andere. En het creëren van HT-hout is niet moeilijk. En maakt – als je alle elementen meeneemt – de logistiek niet fundamenteel duurder dan het toepassen van gas. 

Alle reden dus om dit ‘laaghangend fruit’ op milieugebied te plukken. Te beginnen bij de shippers, door aan te geven dat er alleen nog containers worden geaccepteerd waar HT-hout is toegepast. Dat zal de bal aan het rollen brengen. En het gas na verloop van tijd gaan uitbannen.

< Terug naar blogs