Relatiemanagement van groot belang

22-5-2020 // EuroForwarding


Het is een hardnekkig vooroordeel: bij grote bedrijven regeren de getallen, de spreadsheets, de ratio’s en de processen. En het is ontegenzeggelijk waar dat grotere organisaties veel tijd en energie hebben gestoken in het optimaliseren van hun operatie. ‘Forcasting’ niet zelden tot een ‘work of art’ hebben gemaakt. En minutieus in de gaten houden wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Maar is er is ook een andere kant, die in de internationale logistiek vaak een grotere rol speelt dan menigeen denkt: de menselijke relatie.

Onderzoek
Een paar jaar geleden werd voor een van de Europese havens – intern, dus nooit gepubliceerd – een onderzoek gedaan naar de meest optimale positionering ten opzichte van de concurrentie. Daarbij kwamen een heleboel dingen voorbij die logisch zijn: optimale dienstverlening, beschikbaarheid van achterlandverbindingen, bereikbaarheid en ga zo maar door. Maar één conclusie stak daarbij enorm af: hoe groter de actieve partijen in de haven, hoe bepalender het belang van persoonlijke relaties. Dus werd aan de hand van die conclusie – en met succes – vol ingezet op het ontwikkelen en onderhouden van persoonlijk relaties met (directies van) partijen waarmee in relatie tot de haven zaken werden gedaan.

Vertrouwen
Bedrijven hebben logistieke partners nodig waarop ze kunnen vertrouwen. Partners die er zijn wanneer dat nodig is. Die komen met oplossingen in plaats van problemen. Werken volgens strenge normen, maar tegelijk flexibel zijn. Met uitgebreide vakkennis en ervaring. En een wereldwijd netwerk dat elke lading met elk transportmiddel kan afhandelt. Maar ook partners die beseffen dat logistiek aan het eind van dag ‘peoples business’ is. Waarbinnen persoonlijk contact van doorslaggevend belang is, en een handdruk een afspraak bezegelt. Kortom: de nieuwe wereld gekoppeld aan de oude.

Mensen blijven mensen
Mensen zijn en blijven namelijk mensen. Vinden het prettig gewaardeerd te worden en in contact te blijven. Dat is zo in het privéleven, maar is in het zakenleven is het niet anders. In elke cultuur ter wereld. Lange termijn relaties gebaseerd op inzicht, begrip en openheid leiden tot effectievere samenwerking en meer kans op het verbinden van (commerciële) belangen. En dat begint bij kleine dingen. Bereikbaar zijn, even persoonlijk bedanken voor de relatie en de zaken die samen zijn gedaan, even een kaartje bij de Kerst, of een telefoontje op de verjaardag. Het maakt in de zakenwereld een groter verschil dan menigeen denkt.  

Mutual Gains
Zelfs de wetenschap is zich hiermee bezig gaan houden. De universiteit van Massachusetts heeft een aantal jaren geleden de 'Mutual Gains Approach' uitgedacht. Erop gericht om ook in complexe situaties tussen partijen een vorm van consensus te bereiken en/of (commerciële) belangen te verbinden. En het is een vaststaand feit dat letterlijk deze filosofie in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Een project waarbij veel partijen met totaal verschillende belangen betrokken waren. En toch lukte het op één lijn te komen: door eerst naar de gezamenlijke belangen te kijken en pas daarna de overgebleven noten te kraken.

Relatiemanagement
Dus is er inmiddels Mutual Gains Relatiemanagement: bedoeld om in het relatiemanagement eerst op zoek gaat naar gemeenschappelijke belangen en pas daarna gezamenlijk de verschillen in kaart te brengen. Is in Nederland ontwikkeld als onderdeel van het crisismanagement van de overheid. Omdat het ontwikkelen van uitstekende relaties vóór een crisis in hoge mate bepalend is voor het kunnen managen van de crisis als die zich voordoet.

Relaties zijn dus belangrijker dan menigeen denkt. En Euro Forwarding brengt dat inzicht elke dag in praktijk.

 

< Terug naar blogs