Terms

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem), laatste versie. Nederlands recht is van toepassing.

Vorderingen die Euro Forwarding BV op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden voor de rechter mag brengen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Euro Forwarding BV. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

Voorwaarden

Alle Expeditievoorwaarden, Opslagvoorwaarden, Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten, Logistieke Services Voorwaarden en het Advies inzake toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een rij en downloadbaar.